Dysgu Undeb Llafur

Dysgu Undeb Llafur

Cyflwyniad
Rydym yn gwybod pa wahaniaeth i weithwyr y gall cynrychiolydd undeb hyfforddedig ei wneud. Ond maen nhw'n dod â manteision i gyflogwyr a'r gymuned ehangach hefyd.

Dangosodd adroddiad 2007 sut mae cynrychiolwyr undeb yn gwella'r gwaith o gadw swyddi a lleihau absenoldebau yn sylweddol ac amcangyfrifir y gallai hyn arwain at arbedion i gyflogwyr rhwng £ 72 a £ 143 miliwn.

Rydym yn ddarparwr TUC cymeradwy, ac mae ein Addysg TUC yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel i gynrychiolwyr undebau. Mae ein dysgwyr yn cyflawni credydau a chymwysterau addysgol a gydnabyddir yn genedlaethol a chynigir cyrsiau yn hyblyg i ddiwallu anghenion cynrychiolwyr undeb a thrwy'r model rhyddhau dydd traddodiadol.

Gweithio gyda Wales TUC Cymru

 

Cysylltwch â Ni

Bwriedir i wybodaeth ein cwrs fod mor gywir â phosib. Os na allwch ddod o hyd i gwrs sy'n addas i'ch anghenion neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni - bydd ein tîm TU ymroddedig yn hapus i helpu.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Y Ganolfan Arloesi
Festival Drive
Glyn Ebwy  NP23 8XA 

Ffôn

01495 369852

E-bost

Terry.Bishop@adultlearning.wales

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis